Strona główna

23 11/2015

DOPASOWANIE - ważne kryterium selekcji kandydatów

Opublikowane przez: Anna Baran- psycholog, trener biznesu, coach ICF Ocena: 0/10

O tym, że zgrany zespół może więcej, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Relacje pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu owocują wówczas dobrą współpracą na wielu poziomach. I nie mam tutaj na myśli zgrania, które zapewnia tylko dobrą atmosferę pracy, a niekonieczne jej efektywność, ale zgranie, w którym w ślad za dobrą atmosferą idą właśnie efekty pracy. Wydaje mi się w związku z tym, że lepszym terminem do tego, co mam na myśli jest termin dopasowanie. Dopasowanie zarówno pod względem osobowości, stylów myślenia, kompetencji, poglądów czy wreszcie wartości. Nierzadko spotkać można się z sytuacjami, w których dobrze funkcjonujący i efektywny zespół nagle traci swój wigor i siłę sprawczą, kiedy dołącza do niego nowy członek. Brak dopasowania tej jednej osoby do całego, dobrze już funkcjonującego zespołu skutkuje wówczas bardzo bolesnymi dla organizacji konsekwencjami. Pojawiają się konflikty, dysfunkcjonalne zachowania, absencje, aż wreszcie rozpad takiego zespołu. Nieoceniona jest tutaj rola działów HR, które już na etapie selekcji pracowników powinny brać aspekt dopasowania pod uwagę.

Na co zatem należy zwrócić szczególną uwagę?

  1. Dopasowanie osobowościowe kandydata do zespołu

  2. Dopasowanie systemu wartości kandydata do organizacji

Dopasowanie osobowościowe do zespołu

Aby dobrze dobrać kandydata pod tym względem, dział HR powinien dysponować profilem osobowościowym poszczególnych członków zespołu i mapą całego zespołu. Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi, dzięki którym taka analiza jest możliwa m.in. Test Extended DISC czy Insights Discovery. Wyniki tych testów dają kompleksowy obraz zespołu i są wskazówką, jakiej osoby należy szukać, aby pasowała ona do profilu.

Dlaczego dopasowanie osobowościowe jest tak ważne? Z kilku powodów. Po pierwsze lubimy ludzi, którzy są do nas podobni. W myśl tej psychologicznej prawidłowości, efektywniej będziemy więc komunikować się z osobami podobnymi do nas samych, szybciej i bezkonfliktowo będziemy załatwiać z nimi sprawy, będziemy też bardziej wyrozumiali i skłonni do postawienia się w czyjejś sytuacji, a więc empatyczni. Po drugie dopasowanie osobowościowe daje większe prawdopodobieństwo zjawiska przepływu (flow), które jest niezbędnym elementem wysokiej produktywności w zespole. W stanie uniesienia, wzajemnego zrozumienia i wysokiego poziomu energii osiąga się większe cele. Po trzecie dopasowanie osobowościowe przyczynia się do harmonii w zespole, a przez to zwiększa się prawdopodobieństwo stabilności kadrowej, dzięki czemu organizacja nie jest narażona na wysokie koszty związane z kolejnymi procesami rekrutacyjnymi.

Dopasowanie systemu wartości kandydata do organizacji

Jednym z rodzajów tak zwanych nierozwiązywalnych konfliktów jest konflikt wartości. Trudno rozwiązuje się takie konflikty, gdyż podmiotem sporów są głęboko zakorzenione w nas przekonania, systemy wartości czy różnice światopoglądowe. Niechętnie robimy coś, co jest niezgodne z naszym systemem wartości, a jeszcze mniej chętnie go zmieniamy. Trudno więc oczekiwać, że potencjalny kandydat zmodyfikuje swój system wartości, aby było on zgodny z systemem wartości organizacji. Są to względnie trwałe struktury i niełatwo poddają się modyfikacji. Mając zatem to na względzie należy szukać takich kandydatów, którzy kierują się tymi samymi wartościami. Oczywiście nie jest łatwo podczas kilkudziesięciu minutowej rozmowy kwalifikacyjnej odkryć cały system wartości kandydata, jednak uzyskane od kandydata odpowiedzi, na sprytnie zadane pytania, mogą być już jakimś drogowskazem. Przydatnymi pytaniami mogą być: „Czym kierujesz się przy podejmowaniu ważnych dla Ciebie decyzji?”, „Utrata czego sprawiłaby, że Twoja praca stałaby się nie do zniesienia?”, „Co jest dla Ciebie ważne w pracy?”, „W imię czego gotowy byłbyś na dodatkowy wkład pracy?”.

Innym szybkim i w miarę prostym rozwiązaniem jest pokazanie kandydatowi listy wartości i poproszenie o wskazanie 5-6, które są dla niego najważniejsze. To samo trzeba zrobić wcześniej w zespole, a następnie sprawdzić dopasowanie map wartości kandydata i zespołu (w jakim stopniu wskazane wartości są spójne, zbliżone). Przykładową listę wartości przedstawiam poniżej:

Aktywność, Altruizm, Ambicja, Bezinteresowność, Bezpieczeństwo, Bezpośredniość, Bezstronność, Bliskość, Bycie najlepszym, Cierpliwość, Determinacja, Dokładność, Dominacja, Doskonałość, Dyscyplina, Dyskrecja, Dzielenie się, Elastyczność, Empatia, Energia, Entuzjazm, Etyka, Fachowość, Godność zaufania, Gotowość, Harmonia, Humor, Indywidualność, Koleżeństwo, Kreatywność, Lojalność, Nauka, Niezależność, Niezawodność, Odpowiedzialność, Optymizm, Oszczędność, Partnerstwo, Pasja, Perfekcjonizm, Pewność siebie, Pieniądze, Poczucie bezpieczeństwa, Pokora, Posłuszeństwo, Praca zespołowa, Pracowitość, Prawdomówność, Precyzja, Profesjonalizm, Prostota, Przyjaźń, Przyjemna atmosfera, Przynależność, Punktualność, Reputacja, Samodzielność, Samokontrola, Sukces, Szacunek, Szczerość, Towarzyskość, Uczciwość, Wiarygodność, Wiedza, Wsparcie, Współpraca, Współzawodnictwo, Wydajność, Wygrana, Wytrwałość, Zaangażowanie, Zabawa, Zaradność, Zaufanie, Zdrowie, Zwycięstwo, Życzliwość

Reasumując, dopasowanie kandydata do zespołu i organizacji jest istotnym wyznacznikiem efektywności i zaangażowania całego zespołu. Aby być tutaj celnym, rekruter powinien najpierw zadać sobie trud dokładnej analizy zespołu pod względem profili osobowościowych, wartości jakimi się kierują i wówczas szukać najbardziej pasującego kandydata, który będzie miał zarówno niezbędne kompetencje, aby zajmować dane stanowisko jak i osobowość zgodną z profilem zespołu.

 

Anna Baran
a.baran@pracowniamassimo.pl
www.pracowniamassimo.pl

Aktualna ocena:
Aby móc zagłosować należy się zalogować

Anna Baran AUTOR ARTYKUŁU

Absolwentka psychologii w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest akredytowanym coachem ICF (International Coach Federation) na poziomie ACC (Associate Certified Coach) i dyrektorem Oddziału ICF Rzeszów. Posiada doświadczenie Więcej

Komentarze:

Brak komentarzy.
Lista wpisów

Zaloguj się do konta

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nasi eksperci

Subskrybuj newsletter